Y Ganolfan Siopa ym Mangor

Lleoliad

Canolfan Siopa Menai

Ystafell i Reolwyr
Canolfan Menai
Ffordd Garth
Bangor
LL57 2RG

Oriau Agor Cyffredinol *

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
Dydd Sadwrn: 9.00am - 5.00pm
Dydd Sul: Wedi cau
Gwyliau banc: 10.00am - 5.00pm

(* Gweler y tudalennau siop ar gyfer amseroedd agor penodol)