Cael Yma

Mae Canolfan Menai ym Mangor oddeutu 50 milltir i’r gorllewin o Gaer, 10 munud i’r gogledd orllewin o Gaernarfon a 25 milltir i’r dwyrain o Gaergybi.

Gorsaf Drenau Bangor
Mae Canolfan Menai oddeutu 13 munud ar droed o Orsaf Drenau Bangor neu daith fer mewn bws.

Cyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus
Mae Arriva yn gweithredu gwasanaeth bysau o Ganolfan Menai, cliciwch yma am ragor o fanylion:

https://www.arrivabus.co.uk/wales/services/79—bangor-to-parc-menai/?direction=outbound

Teithio mewn car
Mae maes parcio aml-lawr gyda 400 o lefydd parcio ar gael i’r rhai hynny sy’n ymweld â’r Ganolfan. Dilynwch y cyfarwyddiadau isod.

O gyfeiriad Caer
Gadewch yr A5268 / Nicholas Street ac yn y gylchfan, cymerwch y 3ydd allanfa i gyfeiriad yr A483 / Ffordd Grosvenor.

Ewch heibio 3 cylchfan a pharhewch ar y A483, ac yn y gylchfan, cymerwch y 3ydd allanfa ar y ffordd ymuno.

Ymunwch â’r A55 a chymerwch y ffordd ymuno i’r chwith o’r A55. Ewch heibio dwy gylchfan a pharhewch ar yr A55.

Yng nghyffordd 11, dilynwch y ffordd ymadael ar y chwith i’r A5 tuag at Fangor / Betws-y-coed. Yn y gylchfan, cymerwch y 3ydd allanfa i gyfeiriad yr A5.

Ewch heibio 3 cylchfan a pharhewch ar yr A5. Cadwch i’r dde i aros ar yr A5 / Lôn Glan Môr.

Trowch i’r chwith i gyfeiriad Stryd y Deon ac yna fe welwch Stryd y Deon ar y chwith.

Y groesffordd olaf yw Lôn Frondeg. Os byddwch yn cyrraedd Lôn Tabernacl, rydych chi wedi mynd yn rhy bell.

O gyfeiriad Caernarfon
Gadewch yr A487, ac ewch heibio 3 cylchfan gan ddilyn yr A487. Yn y bedwaredd gylchfan, cymerwch y 3ydd allanfa i gyfeiriad yr A4087.

Ewch heibio 4 cylchfan a pharhewch ar yr A4087. Trowch i’r chwith i gyfeiriad Ffordd yr Orsaf ac yna, trowch i’r dde i gyfeiriad yr A5 / Ffordd Deiniol

Ewch heibio 2 gylchfan a pharhewch ar yr A5. Cadwch i’r dde ar yr A5 / Lon Glan Mor.

Trowch i’r chwith i gyfeiriad Stryd y Deon ac yna fe welwch Stryd y Deon ar y chwith.

Y groesffordd olaf yw Lôn Frondeg. Os byddwch yn cyrraedd Lôn Tabernacl, rydych chi wedi mynd yn rhy bell.

O gyfeiriad Caergybi
Gadewch yr A55 Ffordd Llundain tuag at yr A5154 / Ffordd Victoria, ac yn y gylchfan, cymerwch yr allanfa 1af.

Yng nghyffordd 10, cymerwch y ffordd ymuno i’r chwith i gyfeiriad yr A4087 tuag at Fangor. Ewch heibio 3 gylchfan a pharhewch ar yr A4087. Trowch i’r chwith i gyfeiriad Ffordd yr Orsaf ac yna, trowch i’r dde i gyfeiriad yr A5 / Ffordd Deiniol

Trowch i’r dde i gyfeiriad yr A5 / Ffordd Deiniol. Ewch heibio 2 gylchfan a pharhewch ar yr A5. Cadwch i’r dde i aros ar yr A5 / Lôn Glan Môr.

Trowch i’r chwith i gyfeiriad Stryd y Deon ac yna fe welwch Stryd y Deon ar y chwith.

Y groesffordd olaf yw Lôn Frondeg. Os byddwch yn cyrraedd Lôn Tabernacl, rydych chi wedi mynd yn rhy bell.

Canolfan Siopa Menai

Ystafell i Reolwyr
Canolfan Menai
Ffordd Garth
Bangor
LL57 2RG

Oriau Agor Cyffredinol *

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
Dydd Sadwrn: 9.00am - 5.00pm
Dydd Sul: Wedi cau
Gwyliau banc: 10.00am - 5.00pm

(* Gweler y tudalennau siop ar gyfer amseroedd agor penodol)

Parcio Ceir

Monday to Sunday: 7.00am - 7.00pm
0 - 1 oriau: £0.50
1 - 2 oriau: £1.00
2 - 4 oriau: £2.00
4 - 12 oriau: £3.00