Masnachol

Bangor yw’r brif ardal manwerthu a masnachol yng Ngogledd Cymru, felly mae Canolfan Menai mewn lleoliad gwych i ddarparu siopau a llefydd bwyta nid yn unig i drigolion Bangor ond hefyd i ogledd Cymru gan gynnwys Ynys Môn a Phenrhyn Llŷn.

264,000+ Twristiaid y flwyddyn
2,000 Amcangyfrif o droed yr awr ar hyd Stryd Fawr
14,000 Myfyrwyr ym Mangor
140,000sq Canolfan siopa newydd ei hadnewyddu
417 Maes parcio aml-lawr gofod
23 Unedau manwerthu modern dros dair lefel

Unedau sydd ar gael

I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd masnachol yng Nghanolfan Menai neu i drefnu apwyntiad i gael golwg ar yr unedau sydd ar gael, cysylltwch â:

Michael Lockhart mlockhart@jacksoncriss.co.uk +44 (0)207 637 7100
Phil Coombes phil@barkerproudlove.co.uk 0161 631 2852
Uned 8 257.58 sq.m. £55,000 y flwyddyn Lawrlwytho Pecyn Gwybodaeth
Uned 9 177.9 sq.m. £40,000 y flwyddyn Lawrlwytho Pecyn Gwybodaeth
Uned 10 201.96 sq.m. £42,500 y flwyddyn Lawrlwytho Pecyn Gwybodaeth
Uned 15 135.01 sq.m. £15,000 y flwyddyn Lawrlwytho Pecyn Gwybodaeth
Uned 17 28.24 sq.m. £10,000 y flwyddyn Lawrlwytho Pecyn Gwybodaeth
LSU 2 1,953.139 sq.m. £75,000 y flwyddyn Lawrlwytho Pecyn Gwybodaeth