Manylion y Storfa

Phone: 01248 353 440

Gwybodaeth Storfa

Ni yw’r brif elusen sy’n rhoi cymorth i bobl â chyflyrau’r galon yn y DU. Rydym wedi ariannu gwaith ymchwil arloesol ers 50 mlynedd gan wneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl.

Uned 5, Canolfan Siopa Menai
Ffordd Garth
Bangor
LL57 1DN

Amseroedd Agor

Dydd Llun - Dydd Gwener: 9.30am - 5.30pm
Dydd Sadwrn: 9.30am - 5.30pm
Dydd Sul: 11.00am - 4.00pm